Zmiana Czasu . INFO

Zmiana czasu » Informacje » Zalety i wady stosowania czasu letniego

Zalety i wady stosowania czasu letniego

Zalety i wady czasu letniego - zmiana czasu

Zmiana czasu na czas letni jest podyktowana oszczędnością wynikającą z efektywniejszego wykorzystywania światła słonecznego.
To była główna przyczyna wprowadzenia czasu letniego. Jednakże proces ten jest na tyle skomplikowany, iż nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy zmiana czasu jest bardziej opłacalna, czy bardziej kosztowna.Zalety zmiany czasu:
- oszczędność energii wynikająca z efektywnego wykorzystywania światła słonecznego.
- osczędność energii na oświetleniu (oświetlenie ulic, domów, mieszkań, zakładów pracy).
- zwiększone bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem.

Wady zmiany czasu:
- problemy ludzi a właściwie ich organizmów przy „przestawianiu się” podczas zmiany czasu.
- ogromne koszty jakie ponoszą firmy kolejowe, lotnicze i inne związane z transportem.
- koszty uwzględnienia zmiany czasu w systemach informatycznych.


Zalety stosowania czasu letniego.

Na początek należy zapamiętać: podstawowy czas to czas zimowy, czas letni to tylko czas przejściowy.
Stosowanie czasu letniego dostosowuje czas pokazywany przez zegary do pozornego ruchu Słońca po niebie. Gdy dzień trwa 12 godzin (a jasno jest na godzinę przed i po zachodzie Słońca), to w czasie strefowym (zimowym) będą to godziny 5:00–19:00, natomiast w czasie letnim 6:00–20:00. Zatem stosowanie czasu letniego spowoduje oszczędzanie światła, gdyż większość ludzi nie wstaje przed godziną 6 i nie idzie spać o godzinie 19.

Kolejnym skutkiem zmiany czasu jest zwiększone bezpieczeństwo na drogach, szlakach wodnych, torowiskach, itp. Bezpieczeństwo to polega w głównej mierze na tym, iż np. kierowcy samochodów w większości poruszają się gdy jest jasno. Ponadto powroty do domu przed zapadnięciem zmroku także, są bezpieczniejsze.

Zakładane oszczędności zmniejszają się w czasie 5 najciemniejszych miesięcy w roku: listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec.
W tych miesiącach później włącza się oświetlenie. Dlatego zimą wraca się do czasu podstawowego – w Polsce jest to czas środkowoeuropejski, zwany inaczej zimowym.


Wady stosowania czasu letniego.

Dla ludzi o ustabilizowanym trybie życia, zmiana czasu jest uciążliwa i potrzebują oni kilku dni, by dostosować swój zegar biologiczny do nowych warunków – analogicznie jak przy podróżach między strefami czasowymi. Z tym wyjątkiem, że przy zwykłej zmianie czasu jest to przesunięcie wynoszące tylko godzinę.

W Polsce zmiana czasu przeprowadzana dwa razy w roku jest bardziej kosztowna i skomplikowana, niż obniżenie kosztów zużycia energii. Koszt ten jest większy nawet od np. wprowadzania dodatkowego dnia w lutym w latach przestępnych.
Np. w komunikacji kolejowej pociągi, które są w trasie od godziny 2:00 w nocy muszą stanąć na godzinę (na najbliższej stacji na której mają postój), aby jechać dalej zgodnie z rozkładem jazdy.
Natomiast przy zmianie czasu z zimowego na letni, wszystkie pociągi, które są w trasie od godziny 2:00, są opóźniane o 60 minut (w związku z przesunięciem czasu do przodu).

Przestawienie się z czasu letniego na strefowy sprawia problemy również w systemach informatycznych. Są to ogromne koszty, które ciężko jest obliczyć. Oczywiście koszt jest spowodowany wieloma czynnikami wynikającymi ze przesunięciem czasu, są to np.:
- problemy przeliczania przy przechowywaniu i wyświetlaniu czasu w zależności od pory roku.
- dodatkowe koszty zaprogramowania i dodania wyjątków do rożnego rodzaju programów, stron internetowych, silników bazodanowych itp.


Na całym świecie nie ma zgody co do opłacalności stosowania czasu letniego – między innymi ze względu na zmieniające się zużycie prądu każdego roku oraz zmiany zużycia energii które są zależne od różnych czynników, chociażby pogody. W Nowej Zelandii zużycie prądu w pierwszym tygodniu po zmianie zmniejszyło się o 5%, natomiast badania w USA wykazały mniejsze zużycie o 1% każdego dnia. Według innych naukowców w jednym ze stanów USA - Indianie - zmiana czasu powoduje więcej strat niż zysków. Należy zaznaczyć, iż większość analiz jest niedokładnych. Nikt nigdy nie analizował kosztów chociażby małych i średnich przedsiębiorstw - i strat jakie poniosły, z ekonomicznego punktu widzenia np. z powodu mniejszego zysku, będący efektem zamieszania podczas zmiany czasu.


Artykuły powiązane: zmiana czasu, czas letni, czas zimowy, alety zmiany czasu, wady zmiany czasu, zalety stosowania czasu letniego, wady stosowania czasu letniego, stosowanie czasu letniego, zalety i wady wprowadzenia zmiany czasu


Zmiana Czasu.INFO © LocaHost Informacje Regulamin Kontakt