Zmiana Czasu . INFO

Zmiana czasu » Informacje » Historia wprowadzenia zmiany czasu

Historia wprowadzenia zmiany czasu

Historia zmiany czasu

Każdego roku, w ostatnią niedzielę marca (w nocy z soboty na niedzielę), a także w ostatnią niedzielę października, przestawiamy wskazówki naszych zegarków. W marcu - przesuwając je o godzinę do przodu, natomiast w październiku – cofając je o godzinę do tyłu. W ten sposób, za pierwszym razem wprowadzamy czas letni, za drugim zaś powracamy do czasu zimowego. Pamiętajmy jednak, iż podstawowym czasem jest czas zimowy, a nie czas letni jak niektórzy niesłusznie uważają. Czas letni - to tylko czas przejściowy.

Mimo wszystko dla wielu z nas, zmiana czasu w dzisiejszych czasach, to zwykłe przestawienie zegarków (w przód lub w tył). Ale jak to było kiedyś? Czyli jaka wygląda historia wprowadzenia zmiany czasu?

Benjamin Franklin - pierwszym pomysłodawcą wprowadzenia zmiany czasu
Jako pierwszy o potrzebie stosowania czasu letniego pisał Benjamin Franklin. Opisał to w jednym ze swoich naukowych dokumentów, jednakże humorystyczna wymowa tego artykułu sprawiła, iż zignorowano jego przesłanki. W dokumencie Franklin przekonywał, by ludzie chodzili spać i wstawali wcześniej niż robią to zazwyczaj. Artykuł sam w sobie zawierał jednak zbyt mało argumentów, by kogokolwiek mógł przekonać do podziału roku na czas letni i czas zimowy.


William Willett - pierwsza próba wprowadzenia zmiany czasu.
Poważnie do tematu zmiany czasu podszedł Brytyjczyk William Willett. Wszystkie swoje przemyślenia opisał w broszurce (sfinansowanej z własnych środków) „The Waste of Daylight”, wydanej w 1907 roku. Jednak pomimo znacznego poparcia w rządzie brytyjskim nie udało mu się przekonać większości do wprowadzenia pomysłu w życie.
William Willett zaproponował, aby w okresie letnim zegary w Anglii były przestawiane o 80 minut, co jego zdaniem przyniosłoby oszczędności na oświetlaniu rzędu 2,5 mln funtów.


Niemcy - pierwsze państwo które wprowadziło czas letni.
Pionierami we wdrożeniu czasu letniego byli Niemcy. Podczas pierwszej wojny światowej, 30 kwietnia 1916 przesunęli wskazówki zegara o godzinę w przód, natomiast 1 października 1916 o godzinę do tyłu. Wkrótce po tym w Anglii również zaczęto stosować zmianę czasu: z letniego na zimowy (na jesieni) i z zimowego na letni (na wiosnę).

Zmiana czasu na świecie
19 marca 1918 Kongres Stanów Zjednoczonych ustalił podział na strefy czasowe w USA i wprowadził na czas trwania wojny obowiązek stosowania czasu letniego w celu oszczędności paliwa służącego do produkcji energii elektrycznej.
Czas letni stosowany jest w blisko siedemdziesięciu państwach na świecie (m.in. we wszystkich krajach europejskich). Wyjątek w Europie stanowi tylko Islandia, która nie stosuje zmiany czasu.

Zmiana czasu w Polsce
W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w czasie okupacji hitlerowskiej, następnie w latach 1946–1949, 1957–1964 i nieprzerwanie od 1977 roku.
Do roku 1995 czas letni w Polsce był odwoływany w ostatnią niedzielę września (a wprowadzany w ostatnią niedzielę marca tak jak teraz). Wcześniej daty zmiany czasu były ogłaszane w Monitorze Polskim i np. w 1964 zmiana czasu na letni nastąpiła dopiero 31 maja, a na zmiana na czas strefowy (czas zimowy) 27 września.


Artykuły powiązane: zmiana czasu w polsce, historia wprowadzenia zmiany czasu, wprowadzenie zmiany czasu, benjamin franklin, william willett, zmiana czasu na świecie


Zmiana Czasu.INFO © LocaHost Informacje Regulamin Kontakt