Zmiana Czasu . INFO

Zmiana czasu » Informacje » Zmiana czasu z letniego na zimowy podwyższy pensje

Zmiana czasu z letniego na zimowy podwyższy pensje

Zmiana czasu podwyższy pensje

Zmiana czasu z letniego na zimowy podwyższy pensje, ... ale niestety tylko na godzinę. Oczywiście dotyczy to tylko tych, którzy będą pracować w październikową noc - podczas zmiany czasu.

Co roku mniej więcej pod koniec października w Polsce zmieniamy czas letni na czas zimowy. Realizuje się to poprzez przestawienie wskazówki zegarków z godziny 3:00 na 2:00, co w konsekwencji skutkuje wydłużeniem nocy o jedną godzinę. Zatem osoby pracujące w tę październikową noc, będą pracować o godzinę dłużej. Zgodnie z kodeksem pracy, za tę dodatkowo przepracowaną godzinę należy im sie dodatek pieniężny.

W Polsce dobowa norma pracy wynosi osiem godzin. Podczas zmiany czasu letniego na czas zimowy, pracownicy (pracujący w nocy) będą pracować o godzinę dłużej (dziewięć godzin). Za przepracowanie dziewiątej godziny, będzie im przysługiwało wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w nadgodzinach. Naliczony dodatek wyniesie 50% lub 100% wynagrodzenia, jeśli praca w godzinach nadliczbowych przypadła w porze nocnej albo w niedzielę, która według grafiku nie jest dla pracownika dniem pracy (ale wykonywał on swoje obowiązki pracownicze).

Dodatek w wysokości 100 proc. przysługuje też w razie pracy w godzinach nadliczbowych w święto (niebędące dla pracownika zwykłym dniem pracy) i w dni wolne (udzielone pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto).

W marcu podczas zmiany czasu z zimowego na letni, wystąpi sytuacja odwrotna. Wskazówki zegara przesuniemy wtedy z drugiej na trzecią. Osoby, które w tym czasie będą wykonywały pracę, spędzą w niej siedem, zamiast ustawowych ośmiu godzin.
Nie przepracują zatem obowiązującego dla nich wymiaru czasu pracy - będą pracować o godzinę krócej. Ale pracownicy nie stracą - przynajmniej nie w 100%.
Za tę brakującą godzinę pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie przestojowe - czyli takie, które wynagrodzi jego gotowość do pracy w pełnym wymiarze, ale bez możliwości jej wykonania - nie ze swojej winy.
Wysokość wynagrodzenia przestojowego powinna być określona np. w regulaminie wynagradzania firmy. Jeśli kwota ta nie została wyodrębniona, pracownik powinien otrzymać za ten czas 60% pensji, ale nie mniej niż stawkę minimalną.


Artykuły powiązane: zmiana czasu, czas letni, czas zimowy, przestawienie zegarków, kodeks pracy, dodatek pieniężny za nadgodziny, wynagrodzenie za nadgodziny


Zmiana Czasu.INFO © LocaHost Informacje Regulamin Kontakt