Zmiana Czasu . INFO

Zmiana czasu » Informacje » Zmiana czasu w Polsce

Zmiana czasu w Polsce

Zmiana czasu Polska

W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w czasie okupacji hitlerowskiej. Następnie w latach 1946–1949 i 1957–1964, oraz nieprzerwanie od 1977 roku.
Do 1995 czas letni w Polsce był odwoływany w ostatnią niedzielę września (a wprowadzany w ostatnią niedzielę marca tak jak teraz).
Wcześniej daty zmiany czasu były ogłaszane w Monitorze Polskim i tak np. w 1964 zmiana czasu na letni nastąpiła dopiero 31 maja, a na strefowy 27 września.


W Polsce zmiana czasu następuje dwa razy w roku:
- W ostatnią niedzielę marca - o godzinę do przodu (z godziny 2:00 na godzinę 3:00)
(kończy się czas zimowy a zaczyna się czas letni)
- W ostatnią niedzielę października - o godzinę do tyłu (z godziny 3:00 na godzinę 2:00)
(kończy się czas letni a zaczyna się czas zimowy)

W Polsce czas letni wprowadzany jest i odwoływany zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2009–2011. Poprzednie rozporządzenie regulowało kwestie czasu letniego w latach 2004–2008.

Zgodnie z rozporządzeniem zmiana czasu polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 2:00 na godzinę 3:00, która będzie godziną początkową czasu letniego środkowoeuropejskiego.

Nie w każdym roku zmieniano czas o tej samej godzinie. Na przykład z zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 1962 czas przesunięty w nocy z 26 maja na 27 maja był z godziny 1:00 na godzinę 2:00.


Artykuły powiązane: zmiana czasu w polsce, czas w polsce, zmiana czasu, czas letni, czas zimowy, ostatnia niedziela marca, ostatnia niedziela października


Zmiana Czasu.INFO © LocaHost Informacje Regulamin Kontakt