Zmiana Czasu . INFO

Zmiana czasu » Informacje » Czas letni na świecie

Czas letni na świecie

Czas letni na świecie: Europa, Ameryka, Afryka, Azja, Australia

Czas letni, to czas przejściowy, wprowadzany przez dany kraj na pewien okres. Czas letni zazwyczaj różni się o godzinę od standardowego czasu geograficznego. Pomysł na wprowadzenie „czasu letniego” jest ściśle związany ze zmianą czasu. Czasem podstawowym jest czas zimowy.

Wprowadzenie czasu letniego mało spowodować efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego (słonecznego). Latem standardowy czas geograficzny jest przesuwany o godzinę do przodu, więc czas aktywności człowieka jest lepiej dopasowany do godzin, w których jest najwięcej światła słonecznego.

Do oznaczania czasu letniego stosowany jest skrót DST pochodzący od ang. określenia Daylight Saving Time. Dla krajów stosujących czas środkowoeuropejski stosuje się skrót CEST (ang. Central European Summer Time).

Powyższa mapka prezentuje rozkład obszarów, które: stosują czas letni, zrezygnowały z niego, lub nigdy z niego nie korzystały.

Legenda obrazka:
niebieski - Państwa w których stosuje się czas letni
pomarańczowy - Państwa, które kiedyś przyjęły czas letni, ale obecnie z niego nie korzystają
czerwono-brązowy - Państwa w których nigdy nie wprowadzono czasu letniego

Obecnie czas letni i zimowy stosuje się w około 70 krajach na całym świecie.


Zmiana czasu w Unii Europejskiej.
Jak widać na zamieszczonej mapce czas letni stosowany jest praktycznie w całej Unii Europejskiej. Dodatkowo wprowadzenie w całej Unii Europejskiej czasu letniego realizowane jest w ostatnią niedzielę marca i odwoływany w ostatnią niedzielę października. Obowiązujący stan jest bezterminowo zapisany w dyrektywie Unii Europejskiej ze stycznia 2001 roku. Dyrektywa brzmi następująco: „począwszy od 2002 roku okres czasu letniego zaczyna się w każdym państwie członkowskim o godzinie 1:00 czasu uniwersalnego (GMT) w ostatnią niedzielę marca, (...) kończy się w każdym państwie członkowskim o godzinie 1:00 czasu uniwersalnego (GMT) w ostatnią niedzielę października”.

Zmiana czasu w Europie.
Zmiana czasu obowiązuje zatem we wszystkich krajach europejskich (z wyjątkiem Islandii). Czas letni stosuje nawet Szwajcaria - która jak wszyscy wiedzą lubi się wyłamywać z obowiązujących standardów. Ale dla Państwa „zegarmistrzów”, zmiana wskazówek zegara, raczej nie powinna być nadto problematyczna.

Zmiana czasu w Ameryce Północnej.
W krajach Ameryki Północnej: USA, Kanada i Meksyk jest stosowany czas letni w większości, z wyjątkiem niektórych regionów. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a także w Kanadzie - każdy stan rządzi się swoimi prawami.

Zmiana czasu w Ameryce Południowej.
W Ameryce Południowej większość krajów wprowadziła kiedyś czas letni, ale obecnie z niego nie korzysta. Podwójny czas obowiązuje tylko w Brazylii, Chile i na Falklandach (będące pod rządami Wielkiej Brytanii).

Zmiana czasu w Afryce.
W Afryce większość państw również nie stosuje podziału na czas letni i zimowy. Kilka państw Afryki Północnej i Południowej zrezygnowała z podziału czasu. W większości państw Afryki Środkowej zmiana czasu nigdy nie była wprowadzona. Czas letni stosowany jest tylko w Egipcie, Tunezji oraz Namibii. Zmianę czasu wprowadziły, ale nie korzystają z niej obecnie: Sudan, Czad, Libia, RPA, Botswana, Ghana, Sierra Leone, Maroko oraz Algieria.

Zmiana czasu w Azji
Rozróżnienia na czas letni i zimowy nie wprowadziła też nigdy większość krajów Azji oraz Bliskiego Wschodu. Większość krajów azjatyckich: Japonia, Indie i Chiny przyjęło kiedyś czas letni, ale obecnie z niego nie korzysta. Nie wprowadziły go nigdy kraje Azji Południowo-Wschodniej (min. Nepal i Afganistan). Największe państwo z Azji, czyli Rosja - korzysta z czasu letniego.


Artykuły powiązane: czas letni, zmiana czasu na świecie, zmiana czasu w Unii Europejskiej, zmiana czasu w Europie, zmiana czasu w Ameryce Północnej, zmiana czasu w Ameryce Południowej, zmiana czasu w Afryce, zmiana czasu w Azji, czas letni na świecie, czas letni Unia Europejskia, czas letni Europa, czas letni Ameryka Północna, czas letni Ameryka Południowa, czas letni Afryka, czas letni Azja


Zmiana Czasu.INFO © LocaHost Informacje Regulamin Kontakt